+45 51 40 81 14

Hvad siger andre

" Selvom jeg kender mine ansatte rigtig godt, så fik jeg min stressramte medarbejder langt hurtigere tilbage til sit arbejde, end jeg overhovedet havde turde håbe på. Stopsygefravær.nu var lynhurtigt på banen, skabte hurtigt kontakt og tillid, og efter tre uger havde jeg en langt gladere og robust medarbejder ansat. Både jeg og min medarbejder, havde adgang til al den sparring, der var brug for, og det betød at vi alle kunne navigere uden besvær."
Peter Olsen, Peter Olsens Bedemandsforretning


"Da jeg havde været under stort pres på mit arbejde i en længere periode fik jeg taget en Stressprofil ved hjælp af Stopsygefravær.nu.
Det hjalp i høj grad med at gøre  mig opmærksom på hvordan jeg reagerer i pressede sitiationer, og jeg fik nogle konkrete værktøjer til at håndtere disse situationer. Jeg er rigtig glad for at kunne have disse med mig i mit fremtidige arbejdsliv."
Emilie, Projektleder


"Kirsten har en meget bred viden om håndtering af forskellige former for sygefravær på arbejdspladsen. Hun er godt inde i stoffet og reglerne og formår at oversætte et kompleks stof til konkrete handlinger og formidler det, så man kan forstå det. Hun har meget erfaring og viden om emnet og deler generøst ud af den. Det var et virkelig interessant, indsigtsfuldt og meget relevant indlæg! Hun brænder igennem med sine budskaber, og man kan mærke, at hun dybt passioneret for emnet og for at gøre en forskel på arbejdspladsen for at nedbringe sygefraværet. Og det gør hun!"

Anne Sophie Sehested Münster, Founder & CEO, Inspired Beyond Babies


"Jeg har oplevet et godt samarbejde med Kirsten, med løbende dialog i forløbene. Hun har utrolig mange redskaber i sin skuffe, som hun er god til at benytte sig af, og hun hiver dem kun frem, hvis de er relevante.
Der er ingen standard løsninger hos Kirsten, men en individuel vurdering, hver gang."
Marlene Baden. Socialrådgiver


"Jeg har samarbejdet med Kirsten Løvschall igennem 8 år. Det har været meget konstruktivt og har ført til et historisk lavt sygefravær i Halsnæs Kommune. Det er jeg meget stolt af!

Kendetegnende ved det arbejde Kirsten Løvschall har stået bag, er en meget dedikeret og troværdig indsats. Jeg har været tryg ved de opgaver og store projekter, der er leveret. De har haft høj anvendelighed på vores virksomheder og tilpasset de forskellige udfordringer som virksomhederne har stået i. Uden tvivl står der høj kvalitet, stor handlekraft og faglighed bag.
Jeg giver gerne mine allerbedste anbefalinger til de virksomheder der stifter bekendskab med Kirsten Løvschall og Stopsygefravær.nu"

Kim Nissen, Personalechef, Halsnæs Kommune
 

"I forbindelse med vanskelige sygefraværssager, samt arbejdet med trivsel på arbejdspladsen oplever jeg at Kirsten Løvschall er en kompetent sparingspartner for en virksomhed. I forhold til den enkelte medarbejder blev der sat mål og retning i forhold til de mulige dilemmaer, der var i forløbene. Tilgangen var baseret på en god konstruktiv dialog og der blev både lyttet til medarbejder og leder og altid med afsæt i virksomheden. Desuden har Tandplejen haft stor nytte af Kirsten Løvschall omkring håndtering af stress og psykisk arbejdsmiljø, både på individniveau og for hele personalegruppen. Den tidlige indsats, som Kirsten Løvschall har medvirket til, har ført til at Tandplejen har bragt sygefraværet ned."
Leder af Tandplejen, Halsnæs Kommune, Mette Nabe-Nielsen


"Kirsten Løvschall og hendes team, har først og fremmest været en værdi for vores område, fordi sygefraværet er sænket. Det er effekten som tæller her.
De metoder, som jeg  vurderer har været understøttende i forhold til effekten er, at I har indrullet virksomhederne i et struktureret arbejde med nedbringelse af sygefravær. Arbejdet har været konkret og metodisk. Jeres arbejde har stor værdi på den længere bane, idet den metodiske tilgang har en stor overførelsesværdi. Lederne tilegner sig metoder og struktur, som derefter kan anvendes selvstændigt.
Jeres engagement og dedikering til opgaven: "Det skal sgu lykkes og vi er flere om at trække", er en oplevelse og stemning, som samarbejdet smitter med."
Chef for Børn, Unge og Læring, Halsnæs Kommune, Henrik Reumert.
 
"Kirsten Løvschall og hendes team, har leveret projekter som varer,  man kan bestille efter behov.Det har givet stor tryghed i organisationen at der er en professionel tilgang som viser sig at virke. Det giver også ro i topledelsen.
Hvis man gør det rigtigt fra start, så løser sygefraværet jo sig selv!"
Direktør Halsnæs Kommune, Kim Jørgensen
 
"Jeg blev meget positiv overrasket over hvor let det var at hente hjælp fra Kirsten Løvschall og hendes team, da jeg havde et par medarbejdere med både hyppigt og længerevarende sygefravær. Jeg oplevede at processerne gik meget enkelt i forhold til at lytte til medarbejderen samtidig med at der blev taget hånd om situationerne. Det hele blev taget en smule mere seriøst i retning af at "det går jo ikke og hvad kan vi gøre sammen". Tilgængeligheden  var meget høj, og det gav mig mulighed for også at være en ordenlig leder, at få afklaret hvilke veje jeg som leder kunne gå, jeg blev skarpere og indsatserne var hurtige".
Leder af Børnehuset Skåninggårdsvej, Halsnæs Kommune, Birthe Øland Jensen.
 
"I forhold til mine medarbejdere gav det et fokus på den enkeltes trivsel, samt konkrete tiltag, så som psykolog, yoga, mentor m.m. som gjorde det muligt, at yde det bedste de kan på trods af sygdomme, personlige livskriser m.m.
 I forhold til mine teams fik vi hjælp til at bringe kriseprægede teams i retning mod trivsel og positiv udvikling - konkret hjælp til direkte udviklingsaktiviteter, men også indirekte til mig, som leder i forhold til at bringe teamsne videre i den gode retning.
Kirsten og hendes team, gav mig mulighed for at reflektere omkring min personalegruppes udvikling og trivsel både på individ niveau og på teamniveau, så jeg er blevet mere afklaret om hvordan jeg vil handle og at mine beslutninger, derved har større kvalitet."
Leder Familieafdeling, Foranstaltningen , Halsnæs Kommune, Pernille Vestergaard Kleffel
 
"Kirsten Løvschall og hendes team,  gav os konkrete værktøjer til at bedre trivslen i grupperne og støttede op om flere langtidssyge medarbejdere. Der var tydelighed om hvilken støtte der var rigtig at få og det gav klarhed for mig som leder. Jeg oplevede at forløbene blev fulgt tæt i en åben og tryg dialog, hvor der blev holdt skarpt fokus på opgaven. Jeg fik også anledning til at se på min egen værktøjskasse som leder."
Leder af Dagplejen Halsnæs Kommune, Hanne Dyrholm Bek
 

Lad os starte et samarbejde
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 51408114, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Stopsygefravær.nu
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Telefon: +45 51408114
E-mail: kontakt@stopsygefravaer.nu
CVR: 19452875
 
Stopsygefravær.nu | Kratbjerg 201 | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 51408114