+45 51 40 81 14
 

Fakta om sygefravær,  arbejdsmiljø og stress

Artikel


"Der er mange myter forbundet med sygefravær.
Man ved, både fra erfaringer, virksomheder har gjort sig og fra forskellige studier, at sygefravær kan nedbringes, hvis virksomheden arbejder målrettet med at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, men også hvordan man håndterer sygefravær, når det opstår."


Du kan læse hele artiklen, som jeg har skrevet til Socialt Lederforum decmber 2018/ januar 2019.
Læs artiklen: En sygemeldt er en for meget. (0.4 Mb)

Video

Fakta om arbejdsmiljø og helbred 2018


Undersøgelsen handler om arbejdsmiljøet i Danmark og foretages hvert andet år siden 2012 frem til 2020.
Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag undersøgelsen.
Ialt har 38.000 personer besvaret spørgeskemaundersøgelsen i 2018. I hele perioden har mere end 100.000 mennesker deltaget i undersøgelserne. 

Du kan læse mere om resultaterne af undersøgelsen her:

Arbejdsmiljø og helbred 2018

Fakta om sygefravær 


Næsten halvdelen af det samlede antal sygedage på det danske arbejdsmarked indgår i perioder på mere end syv dage.

De ansatte havde i gennemsnit 8,3 sygedage i løbet af 2017, hvilket er stort set uændret i forhold til 2016.

Kun 12 pct. af det samlede antal sygedage er på én dag, mens 13 pct. ligger i perioder på mere end 120 dage.

Over 90 pct. af de ansattes sygefraværsperioder er korte perioder på under 8 dage.

Perioder på én dag udgør alene 44 pct. af det samlede antal sygefraværsperioder.

De lange perioder på mere en 120 dage udgør kun 0,5 pct.

Se mere om sygefravær i Danmark 2017 - Danmarks Statistik

Hver femte stress-syg mister jobbet på grund af stress, selv om arbejdspladsen har en stresspolitik.

Stressede medarbejdere er i gennemsnit 62% mere syge end andre medarbejdere.

Ca. 20% af den danske befolkning har i løbet af et år problemer med mental sundhed. Det svarer til 700-800.000 voksne danskere.

I EU bliver nedsat mental sundhed anført som en af de tre vigtigste årsager til stress og sygefravær.

Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.

Arbejdsskader i form af psykiske lidelser, herunder stress, estimeres at koste det danske samfund 2,6 mia. kr. årligt.

Ca. 1/3 af det samlede fravær på arbejdsmarkedet skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet 63,3 mia. kr. årligt.
 
(Kilde: www.stressforeningen.dk - uafhængig medlemsforening)

Læs mere
Lad os starte et samarbejde
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 51408114, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Stopsygefravær.nu
3480 Fredensborg
Telefon: +45 51408114
E-mail: kontakt@stopsygefravaer.nu
CVR: 19452875
 
Stopsygefravær.nu | Endrupvej 26 | 3480 Fredensborg | Tlf.: +45 51408114